Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ: ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПЪРВА ЧАСТ
Автори:Ваня Георгиева, Добринка Тодорина, Невена Филипова, Траян Попкочев, Петър Балкански, Георги Апостолов, Донка Иванова, Мария Мутафова, Юлиана Ковачка
ISBN:978-954-00-0021-3
Цена:15.80лв.
Заглавие:ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ: ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ. НАРЪЧНИК НА СТУДЕНТА
Автори:Авторски колектив
ISBN:978-954-00-0000-8
Цена:6.20лв.
Заглавие:Измерения на толерантността при работещи
Автори:Станислава Стоянова
ISBN:978-954-00-0013-8
Цена:10.20лв.
Заглавие:Local products and festivals: The tourism perspective
Автори:Илинка Терзийска
ISBN:978-954-00-0001-5
Цена:10,30лв.
1 2 3 4 5 6 7 8