Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:История на педагогиката и българското професионално образование
Автори:Йордан Колев, Светлана Николаева
ISBN:978-954-00-0012-1
Цена:15,60лв.
Заглавие:Сирак Скитник (Изкуство и улицата)
Автори:Елисавета Каменичка, Михаил Неделчев, Ирина Генова, Мария Огойска, Людмила Стоянова, Светлана Стойчева, Иван Христов, Стилиян Стоянов, Красимира Кацарска, Цветан Ракьовски, Йордан Ефтимов
ISBN:978-954-00-0023-7
Цена:11,80лв.
Заглавие:КУРС ЗА НАЧАЛНО КЛАВИРНО ОБУЧЕНИЕ
Автори:Мария Горанова, Филип Павлов
ISBN:979-0-707682-16-6
Цена:16,40лв.
Заглавие:Дъще, господарке, съробиньо, сестро! Женската идентичност в писмата на Блажени Йероним
Автори:Силвия Георгиева
ISBN:978-954-00-0010-7
Цена:20.50лв.
1 2 3 4 5 6 7 8