Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: QLIFEX - БАЗИРАНА НА ПРАВИЛА ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ
Тематика: Математика и информатика
Автори: ИРЕНА АТАНАСОВА
ISBN: 978-954-680-943-8
ISSN:
Цена: 6,40лв.
Страници: 141
Описание:

Тази научна разработка представя архитектурна рамка на експертна система в социалната сфера, като се описват архитектурата, дизайна, процеса на разработване и оценяването на една експертна система. Проектираната система е предназначена за оценка на качеството на живот. Разработването на експертна система за оценка на качеството на живот е една нова информационна технология, получена от изследвания в изкуствения интелект. Експертната система съдържа знания за множество от фактори и индикатори, които могат да бъдат използвани за измерване качеството на живот. Някои от тези индикатори са: еднаква закрила от закона; свобода от дискриминация; правото да бъдеш третиран еднакво независимо от пол, раса, език, религия, политически убеждения, и т.н. Целият процес на дизайна на експертната система за оценка на качеството на живот, нейните основни модули, разработването ѝ и някои важни детайли, свързани с оценяването ѝ са подробно описани и обяснени. Системата използва огромни база от данни и база от знания, придобити от експерти от социалната сфера, икономиката, екологията, здравеопазването и образованието. Експертната система QLIFEX е реализирана със C Language Integrated Production System CLIPS. Системата, описанa в тази книга, се нарича QLIFEX, като тя е проектирана с идеята да осигури експертна оценка за качеството на живот в социалната област...


За авторите: