Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:СТИЛИСТИКА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК
Автори:Биляна Тодорова
ISBN:978-954-680-957-5
Цена:5.90лв.
Заглавие:ПАРАДИГМИ НА КИНОКОМУНИКАЦИЯТА.ОПИТИ ВЪРХУ ТЕОРИЯ НА КИНОКОМУНИКАЦИЯТА
Автори:ИРИНА КИТОВА
ISBN:978-954-680-958-2
Цена:9.20лв.
Заглавие:Математически анализ – I част
Автори:Васил Грозданов
ISBN:978-954-680-956-8
Цена:12.60лв.
Заглавие:ТЕХНИКИ НА ДОГОВАРЯНЕ
Автори:Гергана Ангелова
ISBN:978-954-680-934-6
Цена:6.00лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11