Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: УЧИЛИЩЕТО СЕ НУЖДАЕ ОТ ПСИХОЛОГИЯ
Тематика: Психология
Автори: ПЕТЪР НИКОЛОВ
ISBN: 978-954-680-945-2
ISSN:
Цена: 8,00лв.
Страници: 156
Описание:

Всемирната потребност от психология намира израз в широкото разпространение и нарастващо приемане от обществото на многобройни екстрасенси, лечители, гледачи, терапевти и др. "специалисти" с окултни занимания. Всъщност всичко това утолява тази жажда, но изкривено, без скромните постижения на научната психология. Време е последната да излезе "на светло" и да се наложи в конкурентна борба с псевдоаналитиците. А това може да стане най-ефективно с инспирация и задоволяване на нуждите от психология на средното училище. В интерес на истината, следва да уточним ,че тази огромна армия от самозвани "психолози" не е еднородна. Там са една част с университетска подготовка, решени да печелят от зажаднялото и осъзнало нуждата от психология. Другата част са индивиди, реално надарени със заложби, които масата от населението сега няма. С малко кураж и проницателност може да прогнозираме: след милиони години тези единични заложби вероятно ще се притежават от цялото население, а нуждата от психология ще се задоволява чрез организирано самопознание. До тогава научната психология и многобройните и клонове /сега са над 30!/ ще натрупат прецизни теории и практики и ще заличат дори спомена за лъжепсихолозите на 21 век! Надявам се, че тогава теоретичната и практическата подготовка на професионалните психолози ще достигнат рационална пропорция, което днес липсва на завършилите университетска специалност психология. Нека се надяваме, че над бъдещите психолози няма да виси като дамоклев меч фразата: "психологическото знание, без умение е полезно, но умението, без психологическо знание е бедствие".
Да се върнем в сегашно време. Тази книга няма претенции да даде решение на всички проблеми на средното образование. Тя има скромната задача да насочи вниманието на педагогическата и родителската общност към онези звена от системата, където потребността от психология е най-остра. Ако книгата, не само посочва тези звена, а и предлага съвременно психологическо знание, макар и не в строг професионален стил, авторът ще бъде удовлетворен. Неговото удовлетворение ще бъде още по-пълно, ако читателите представят свои бележки по проблемите, поставени в книгата...


За авторите: