Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: РЪКОВОДСТВО ЗА ПРАКТИЧЕСКА ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИТЕ - БЪДЕЩИ УЧИТЕЛИ ПО МУЗИКА
Тематика: Музика
Автори: Николина Огненска Магдалена Лобутова
ISBN: 978-954-680-940-7
ISSN:
Цена: 6,70лв.
Страници: 111
Описание:

Ако си избрал специалност, в която се обучаваш за учител по музика, ако обичаш музиката и децата и искаш да ги научиш да преживяват магията на това изкуство и да му се наслаждават, това учебно помагало ще ти помогне.

То дава информация за съдържанието на практическата подготовка на учителя по музика, за знанията и качествата, които се формират чрез учебните дисциплини "Методика на обучението по музика", "Хоспитиране", "Текуща педагогическа практика" и всички останали учебни дисциплини изучавани в процеса на обучение. Запознава бъдещите учители със съдържанието и организацията на преддипломната педагогическа практика, с правата и задълженията на участващите в нея. Представя подробно начина на оценка по методическите дисциплини и критериите за оценка по всяка една от тях.

Чрез разнообразие от задачи се формират практически умения да се ръководи учебния процес по музика в общообразователното училище.

Учебното помагало "Ръководство за практическа подготовка на студентите - бъдещи учители по музика" е предназначено за студентите от всички специалности подготвящи учители по музика, начални учители и детски учители. То може да се използва и от действащи учители по музика, както и от всички преподаватели в сферата музиката...


За авторите: