Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: ПСИХИКА И ЗДРАВЕ
Тематика: Психология
Автори: Любомир Георгиев
ISBN: 978-954-680-955-1
ISSN:
Цена: 7.00лв.
Страници: 325
Описание:

Много са обстоятелствата в живота, които влияят позитивно или негативно върху здравето на личността. Характерът и силата на отраженията зависят в най-голяма степен от регулиращите функции на психиката. Тя е в състояние да понижава равнищата на вредни въздействия, да ги неутрализира или да ги усилва, да благоприятства за здравето или да го влошава, да осигурява дълголетие или да го съкращава. Тази отговорна роля на психиката се признава, но на практика далече не винаги се оползотворява.

Целта на настоящето изложение е да актуализира (без да изчерпва) важни връзки на психиката и здравето. Освен това, да покаже във възрастта от 20 до 60 г. доминиращи тенденции. На тази основа да се осмислят насоки, в които е потребно съвременната личност да подобрява взаимодействията между психиката и здравето. Поместени са тестове, подбрани най-вече от в. "Труд", които позволяват в определена степен личността да придобива знания за себе си.

Разработката е полезна за студенти по психология, които са избрали да участват в избираем курс по «Психика и здраве». Представлява интерес и за студенти от други специалности - педагогика, социология и др., за преподаватели от ВУЗ, за учители, родители, за всички, които са загрижени за здравето, за неговото осигуряване, укрепване и поддържане...


За авторите: