Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Оценяване качеството на образователния пакет за технологично обучение в първи клас
Тематика: Педагогика
Автори: Сашко Плачков
ISBN: 978-954-680-834-9
ISSN:
Цена: 12,00лв.
Страници: 157
Описание:

Образователния пакет за технологично обучение в първи клас е специфичен образователен продукт. Неговата специфика произтиче от обстоятелството, че е съставен от три компонента, които са в еднопосочна връзка и зависимост - "стандарти за учебно съдържание - учебна програма - учебник"...


За авторите: