Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ФРАНЦИЯ. Подготовката на социални работници
Тематика: Педагогика
Автори: Йордан Колев, Йоанна Цветанова
ISBN: 978-954-680-919-3
ISSN:
Цена: 6,50лв.
Страници: 130
Описание:

Целта и задачите на това учебно помагало по сравнително образование - да "надзърнем" в опита и постиженията на една от Великите сили на Европа и света - ФРАНЦИЯ - по-специално да изследваме и представим в синтезиран учебно-научен вид нейната образователна система и подготовката на социални работници. В резултат очакваме повишаването на студентското познание относно възможностите за заимстването на френския модел за подготовката на социални работници и възпитатели, с което да се разшири професионалната им квалификация.Учебното помагало е организирано в теоретична и практическа част, за да се съчетаят двете взаимосвързани дейности на студента - усвояване на познанието и упражняване на знанието в педагогическата (и научната) практика. В теоретичната част са включени 5 теми. В практическата част има казуси, задачи, тестове. Настоящата учебно помощна разработка е предназначена както за студенти по педагогика, социална педагогика, социални дейности и, разбира се, за всички студенти-педагози, така и за вече практикуващи у нас социални педагози и възпитатели, социални работници и дейци на "фронта" на социалното подпомагане и хуманното обгрижване на децата и възрастните хора на България...


За авторите: