Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Начални пиеси за акордеон
Тематика: Музика
Автори: Румен Потеров, Виолин Василев
ISBN: 979-0-707682-13-5
ISSN:
Цена: 5,50лв.
Страници: 40
Описание:

Настоящото издание е предназначено за студентите от педагогическите специалности във Висшите училища. То е насочено към овладяване на основните изпълнителски умения в началното обучение по акордеон, поставяне на обучението на стабилна основа, като предпоставка за успешното овладяване на музикалния инструмент акордеон и формирането на професионални компетентности, необходими на учители по музика, в тяхната бъдеща реализация...


За авторите: