Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Методическо ръководство за решаване на задачи по техническа механика
Тематика: Техника и технологии
Автори: ЦВЕТАНА АНТИПЕШЕВА
ISBN: 978-954-680-881-3
ISSN:
Цена: 6.00лв.
Страници: 54
Описание:

Настоящото ръководство е предназначено за студенти, изучаващи специалността Техника, технологии и предприемачество (ТТП). Предвид спецификата на разглежданата специалност - не чисто техническа, а в голямата си степен - педагогическа, се налагат редица ограничения при подбора и решаването на задачи по техническа механика. Те не намаляват смисъла от изучаване на този материал. В системата от задачи са останали тези видове, които засягат принципа (същността) на явленията, без да обременяват излишно бъдещите педагози. За подготовката на студентите е възприето да се решават само равнинни задачи. Така те овладяват начина за решаване, като се избягват случаите, за които е необходимо пространствено виждане. Равнинното решаване не принизява същността на задачите. Избягват се и графичните решения, които са по-сложни и не дават достатъчна точност. Не се работи с всички видове външни товари и всякакви напречни сечения. Студентите са освободени от изучаването на конкретни данни и цифри, за които има справочници. От тях се изисква да могат да свързват величините и да изследват закономерностите и промените между тях...


За авторите: