Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Математически анализ – I част
Тематика: Математика и информатика
Автори: Васил Грозданов
ISBN: 978-954-680-956-8
ISSN:
Цена: 12.60лв.
Страници: 510
Описание:

Настоящият учебник по Математически анализ - I част има за цел да представи основните сведения от теорията на диференциалното и интегралното смятане на функция на една реална променлива...

 


За авторите: