Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Лингвистиката: история, предизвикателства и перспективи
Тематика: Български език с филологии
Автори: Сборник в чест на 80-годишнината на проф. Славчо Петков
ISBN: 978-954-680-908-7
ISSN:
Цена: 13,40лв.
Страници: 348
Описание:

За авторите: