Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Езиков свят том 12, книга 1
Тематика: Български език с филологии
Автори: Издание на Филологически факултет
ISBN:
ISSN: 1312-0484
Цена: 7,00лв.
Страници: 86
Описание:

Списанието "Езиков свят" се издава от Филологически факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград. Списанието публикува материали, посветени на езиковото обучение, съпоставителни изследвания, лингвокултурология, странознание и литературоведски изследвания...


За авторите: