Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: ВЪЗПИТАНИЕТО НА ДЕТЕТО: ХАРМОНИЯ НА ИНДИВИДУАЛНОСТ И СОЦИАЛНОСТ (Социално-педагогически ракурс)
Тематика: Педагогика
Автори: Маргарита Колева
ISBN: 978-954-680-921-6
ISSN:
Цена: 8,50лв.
Страници: 256
Описание:

Да се възпитава детето от раждането му и във възрастта на детството е изключителна отговорност. Актуални в този смисъл са въпросите: Разполага ли възрастният/педагогът с възможности за възпитание на съвременното дете? Какво включват тези възможности? Има ли по-добър или най-добър подход за взаимодействие с детето? Възпитанието на съвременното дете педагогически резултат ли е или е следствие от случайни обстоятелства?
Настоящата монография е опит за разкриване на социално-педагогическите ресурси за възпитание на детето от предучилищна възраст чрез осигуряване на условия за хармонизиране на неговата индивидуалност и социалност...


За авторите: