Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: ВОДАТА ПОЗНАТА И ЗАГАДЪЧНА
Тематика: Естествени науки
Автори: Антон Антонов, Татяна Гълъбова
ISBN: 978-954-680-927-8
ISSN:
Цена: 7,60лв.
Страници: 182
Описание:

Написването на настоящата книга започна преди повече от 10 години. Първоначалният замисъл на авторите беше, в нея да се положат основните резултати получени от тях от началото на тяхната съвместна изследователска дейност върху водата през 1988 г. и продължаваща до момента. В тези изследвания беше използван един прост физически модел - изпаряваща се водна капка, лежаща върху хидрофобно (отблъскващо водата) полимерно фолио. При тези условия водата представлява една отворена термодинамична система. Тя непрекъснато губи вещество вследствие на изпарението. Още в началото на 80-те години беше установен експериментално от нас един нов физически ефект - ъгълът на омокряне на капката, който последната сключва с подложката, намалява неравномерно с времето от някаква начална стойност до нула, когато тя се е изпарила напълно. Разпределението по стойност на ъглите на омокряне беше наречено спектър на състоянието на водата, който съдържа редица пикове. Остана загадка на какво се дължи това явление? В разгадаването на неговата тайна беше извършен пробив от авторите на книгата в началото на 90-те години. Използвайки модела на Лук (Luck) за двете състояния в структурата на водата (свързани и несвързани с водородни връзки водни молекули) и теоретичните резултати на други автори за повърхностното напрежение на водата, те успяха да превърнат спектъра на състоянието на водата в спектър на разпределение по енергия на водородните връзки между водните молекули, който беше наречен просто енергитичен спектър на водата. Оказа се, че той е много чувствителен и се изменя от редица фактори: От въздействието върху нея на разтворими и неразтворими вещества, въздействие на физически полета (електромагнитни, вибрации, звук, светлина от изкуствен и естествен произход). И така въоръжени с един чувствителен количествен физически метод, ние се впуснахме в разностранни изследвания на свойствата на водата, резултатите от които поднасяме на читателите...


За авторите: