Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Анализ на туристическата дестинация
Тематика: Туризъм
Автори: Мария Станкова
ISBN: 978-954-680-898-1
ISSN:
Цена: 8,50лв.
Страници: 96
Описание:

Настоящата разработка има за цел да проучи и анализира емоционалния облик на дестинация България. Предмет на изследване е интереса на чуждестранните туроператори и туристи към дестинация България и степента и компонентите на атрактивността й. Обект на изследване са нагласите по отношение на атрактивността на дестинация България на чуждестранните туроператори, позиционирани на десетте туристически пазара, определени от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за генериращи за страната.

Спрямо обекта и предмета, както и за постигане на поставената цел, методологията на изследване съблюдава системния подход, традиционни научноизследователски методи и борави с факторния анализ.

Изследването би било полезно за всички останали, проявяващи интерес към развитието на българския туризъм...


За авторите: