Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТРИЕНЕТО ПРИ НЯКОИ ТЪКАНИ
Автори:Райка Асенова Чингова
ISBN:978-954-680-913-1
Цена:7,20 лв.
Заглавие:Въведение в историята и теорията на географията
Автори:Иван Дреновски, Емилия Патарчанова
ISBN:978-954-680-916-2
Цена:6.20лв.
Заглавие:Социално развитие и възпитание на детето. Идентификация. Стимулиране. Диагностика
Автори:Маргарита Колева
ISBN:978-954-680-901-8
Цена: 5,70лв.
Заглавие:Национално-освободителни движения и тероризъм – паралели
Автори:Мирослава Цонева
ISBN:978-954-680-870-7
Цена: 10,80лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11