Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТРИЕНЕТО ПРИ НЯКОИ ТЪКАНИ
Автори:Райка Асенова Чингова
ISBN:978-954-680-913-1
Цена:7,20 лв.
Заглавие:ДЕТЕ – ИГРА – СОЦИАЛИЗАЦИЯ – I ЧАСТ
Автори:Славейка Златева
ISBN:978-954-680-911-7
Цена:7,40 лв.
Заглавие:Въведение в историята и теорията на географията
Автори:Иван Дреновски, Емилия Патарчанова
ISBN:978-954-680-916-2
Цена:6.20лв.
Заглавие:Ръководство за преддипломна практика (за студенти от специалностите „Социална педагогика” и „Специална педагогика”)
Автори:Траян Попкочев, Юлиана Ковачка, Светослава Съева
ISBN:978-954-680-905-6
Цена:5,70лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12