Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:ДЕТСКАТА ГРАДИНА И НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ В ТЪРСЕНЕ НА ДИНАМИЧНО РАВНОВЕСИЕ
Автори:Янка Стоименова – съставител
ISBN:978-954-680-906-3
Цена:6.00лв.
Заглавие:Grain de sel. Guide pratique de la langue française
Автори:Мария Чанкова
ISBN:978-954-680-895-0
Цена:8,50лв.
Заглавие:Ордолибералната теория и практика – част първа
Автори:Бойчо Стойчев
ISBN: 978-954-680-928-5
Цена:7.70лв.
Заглавие:Пътуващият българин
Автори:Роман Хаджикосев
ISBN:978-954-680-896-7
Цена:9,20лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11