Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ФРАНЦИЯ. Подготовката на социални работници
Автори:Йордан Колев, Йоанна Цветанова
ISBN:978-954-680-919-3
Цена:6,50лв.
Заглавие:Лингвистиката: история, предизвикателства и перспективи
Автори:Сборник в чест на 80-годишнината на проф. Славчо Петков
ISBN:978-954-680-908-7
Цена:13,40лв.
Заглавие:Методическо ръководство за решаване на задачи по техническа механика
Автори:ЦВЕТАНА АНТИПЕШЕВА
ISBN:978-954-680-881-3
Цена:6.00лв.
Заглавие:ЕЗИК И ОБРАЗ НА МЕДИИТЕ В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ
Автори:БИЛЯНА ТОДОРОВА, ГЕРГАНА ПАДАРЕВА-ИЛИЕВА
ISBN:978-954-680-912-4
Цена:7.10 лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11