Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:РЪКОВОДСТВО ЗА ПРАКТИЧЕСКА ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИТЕ - БЪДЕЩИ УЧИТЕЛИ ПО МУЗИКА
Автори:Николина Огненска Магдалена Лобутова
ISBN:978-954-680-940-7
Цена:6,70лв.
Заглавие:Обучението по тенис във висшето училище
Автори:Димитър Иванов Томов
ISBN:978-954-680-926-1
Цена:6,20лв.
Заглавие:ВЪЗПИТАНИЕТО НА ДЕТЕТО: ХАРМОНИЯ НА ИНДИВИДУАЛНОСТ И СОЦИАЛНОСТ (Социално-педагогически ракурс)
Автори:Маргарита Колева
ISBN:978-954-680-921-6
Цена:8,50лв.
Заглавие:ВОДАТА ПОЗНАТА И ЗАГАДЪЧНА
Автори:Антон Антонов, Татяна Гълъбова
ISBN:978-954-680-927-8
Цена:7,60лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11