Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Очеркът в модерната българска литература
Автори:Албена Вачева
ISBN:978-954-680-933-9
Цена:10,00лв.
Заглавие:Анализ на туристическата дестинация
Автори:Мария Станкова
ISBN:978-954-680-898-1
Цена:8,50лв.
Заглавие:ГОДИШНИК НА КАТЕДРА „ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ” III част
Автори:Катедра "Философски и политически науки"
ISBN:
Цена:10,80лв.
Заглавие:ГОДИШНИК ПО ПСИХОЛОГИЯ
Автори:
ISBN:
Цена:5,00лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11