Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:QLIFEX - БАЗИРАНА НА ПРАВИЛА ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ
Автори:ИРЕНА АТАНАСОВА
ISBN:978-954-680-943-8
Цена:6,40лв.
Заглавие:ХУДОЖЕСТВЕНА ЦЯЛОСТ НА ТЕАТРАЛНИЯ СПЕКТАКЪЛ
Автори:МИЛЕНА АНЕВА
ISBN:978-954-680-944-5
Цена:10,00лв.
Заглавие:Методическо ръководство за провеждане на емпирични психологически изследвания
Автори: Станислава Стоянова, Ивелина Пенева
ISBN:978-954-680-930-8
Цена:9.00лв.
Заглавие:ЛИЧНОСТ И АСЕРТИВНОСТ В БИЗНЕСА
Автори:Ивелина Пенева, Иван Кръстев
ISBN:978-954-680-929-2
Цена:5.30лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11