Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:АНТРОПОЛОГИЯ
Автори:Списание за социо-културна антропология
ISBN:
Цена:6,60лв.
Заглавие:УЧИЛИЩЕТО СЕ НУЖДАЕ ОТ ПСИХОЛОГИЯ
Автори:ПЕТЪР НИКОЛОВ
ISBN:978-954-680-945-2
Цена:8,00лв.
Заглавие:ИСТОРИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА НАРОДНОТО ПРОСВЕЩЕНИЕ (1878 – 1944)
Автори:Йордан Колев
ISBN:978-954-680-939-1
Цена:10,60лв.
Заглавие:ОБРАЗОВАНИЕ И ДЕВИАЦИИ
Автори:сборник
ISBN:978-954-680-936-0
Цена:9,20лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11