Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Театърът и киното в творчеството на Ив Сен Лоран и Владислав Шмидт
Автори:МАРИЯ БЛАЖЕВА
ISBN:78-954-680-900-1
Цена:15.10лв.
Заглавие:ДИГИТАЛНА КУЛТУРА И ОБЩЕСТВО
Автори:Съставители: Татяна Шопова, Добринка Пейчева, Лъчезар Антонов
ISBN:978-954-680-938-4
Цена:6.40лв.
Заглавие:ГОДИШНИК ПЕДАГОГИЧЕСКАТА НАУКА – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КНИГА 1, 2013
Автори:Отговорен редактор на книга първа: Маргарита Колева, Траян Попкочев
ISBN:
Цена:9.00лв.
Заглавие:Оценяване качеството на образователния пакет за технологично обучение в първи клас
Автори:Сашко Плачков
ISBN:978-954-680-834-9
Цена:12,00лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11