Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Социално развитие и възпитание на детето. Идентификация. Стимулиране. Диагностика
Автори:Маргарита Колева
ISBN:978-954-680-901-8
Цена: 5,70лв.
Заглавие:Национално-освободителни движения и тероризъм – паралели
Автори:Мирослава Цонева
ISBN:978-954-680-870-7
Цена: 10,80лв.
Заглавие:Микроикономика. Учебно помагало – теория, тестове, задачи, графики
Автори:Станка Славчова Ринкова
ISBN:978-954-680-887-5
Цена: 5,10лв.
Заглавие:Технологичен модел за развиване на ориентировъчната дейност на децата във физическото възпитание
Автори:Иван Костадинов Глушков
ISBN:978-954-680-891-2
Цена: 6,70лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12