Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Микроикономика. Учебно помагало – теория, тестове, задачи, графики
Автори:Станка Славчова Ринкова
ISBN:978-954-680-887-5
Цена: 5,10лв.
Заглавие:Технологичен модел за развиване на ориентировъчната дейност на децата във физическото възпитание
Автори:Иван Костадинов Глушков
ISBN:978-954-680-891-2
Цена: 6,70лв.
Заглавие:РЕЛИГИЯ И/ИЛИ ЕКОЛОГИЯ
Автори:Мария Серафимова
ISBN:978-954-680-897-4
Цена: 9,00лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11