University Publishing House "Neofit Rilski"

Title:ИЗВЪНКЛАСНАТА ДЕЙНОСТ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
Authors:Daniela Tomova
ISBN:978-954-680-903-2
Price:6,50lv.
Title:Морфоструктурен анализ
Authors:
ISBN:978-954-9764-34-5
Price:13,60lv.
Title:Масмедийното въздействие
Authors:
ISBN:978-954-680-868-4
Price:13,10lv.
Title:
Authors:
ISBN:978-954-680-880-6
Price:12,90lv.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11