Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Ръководство за решаване на задачи по математически анализ – трета част
Тематика: Математика и информатика
Автори: Васил Грозданов, Красимир Йорджев, Цанка Митова
ISBN: 978-954-680-880-6
ISSN:
Цена: 12,90лв.
Страници: 438
Описание:

За авторите: