Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Психология на девиантното поведение
Тематика: Психология
Автори: РУСАНКА МАНЧЕВА
ISBN: 978-954-680-840-0
ISSN:
Цена: 9.80лв.
Страници: 462
Описание:

Преди много столетия, обръщайки внимание на себе си и околните, хората са установили, че човешките постъпки са два вида: такива, които се харесват на околните и пораждат одобрението им и такива, които не се харесват и затова не се приемат т.е. отхвърлят се. Хората, които са носители на първия тип се възприемат от социалната общност положително и поведението им се определя като социално приемливо, затова във всички обществени формации то се поощрява. Тези постъпки помагат процесът на социално израстване и приспособяване да протича целенасочено и плавно. Одобряваните постъпки постепенно се трансформират в общоприети правила, стават стандарти за социална активност и се превръщат в устойчиви норми на поведение. Тяхното спазване улеснява формирането на трайни интерперсонални връзки в човешките общности. Всъщност именно възможността за предсказуемост в очакванията относно поведението на останалите хора кара личността да се чувства спокойна и уверена в социалните си контакти. Социалните норми унифицират човешкото поведение и насочеността му, което подпомага социалните очаквания.

Вторият вид постъпки се отнасят до действия, които са насочени точно в обратна посока. Те се противопоставят на очакванията на околните и затова се оценяват като социално неприемливи, а хората, които са техни носители като неадаптивни към тях.

През своето историческо развитие, човечеството се е стараело да се "бори" с неприемливите постъпки, независимо от това дали те носят в себе си искрата на иновацията или стремежа за съхранение на устойчивите, установени и затвърдени форми на мислене и поведение. Така всяка човешка постъпка се дефинира като социално приемлива или социално неприемлива и е критерий за оценяване на социалните нагласи на личността и отношенията и както към останалите хора, так и към света в който живее...
За авторите: