Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Обикновени хора. Приноси към историята
Тематика: История
Автори: Милан Ристович
ISBN: 978-954-680-858-5
ISSN:
Цена: 9,30лв.
Страници: 176
Описание:

Уникалността на тази книга се крие в това, че противно на
преобладаващото консервативно възприемане на историята,
където достойни за изучаване са единствено "властните"
и "великите", нейният автор се вълнува от съвсем "обик-
новени хора, обитаващи долните етажи на историческата
действителност". Изобразявайки автентичната атмосфера
на колективна лудост, показвайки безсмислието на съпроти-
вата срещу нея и опитите "нещо да се промени", авторът
на Обикновени хора проявява специфична изследователска
чувствителност към миналото, чрез която успява да раз-
познае и измъкне от вихъра на историческото време, да спаси
от забрава отделни (човешки) истории, съставляващи
глобалната картина на онова време.
Книгата на Милан Ристович е интересна и с начина на
писане - историческата ерудиция и литературната
чувствителност на автора непрекъснато се преплитат,
което ще достави удоволствие дори и на най-равнодушния
читател на исторически документи.
(Томислав Новович, в-к "Београдске новине", 12 ноември 1999 г.)


За авторите:

Милан Ристович е роден през 1953 г. в Прищина. Професор е
по съвременна история в Историческия департамент към
Философския факултет на Белградския университет, чел е
лекции в различни европейски университети - Лондон, Берлин,
Ваймар, Виена, Триест, Солун. Занимава се с политическа и со-
циална история, автор е на стотици статии и десетки книги
в полето на интердисциплинарното изследване на миналото и
настоящето на Югоизточна Европа. Неговите книги Дългият
път към вкъщи. Гръцките деца бежанци в Сърбия, 1948 - 1960;
"Експериментът Булкес". Гръцката утопия в Югославия,
1945 - 1949; Черен Петър и балканските разбойници. Балканите
и Сърбия в немските сатирични списания, 1903 - 1918 са пре-
ведени на гръцки и английски език. Обикновени хора. Приноси
към историята е първата книга на Милан Ристович, която се
публикува на български език.