Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: КОМПЮТЪРНИ АРХИТЕКТУРИ
Тематика: Математика и информатика
Автори: Людмила Р. Танева
ISBN: 978-954-680-841-7
ISSN:
Цена: 10,00лв.
Страници: 114
Описание:

В книгата е направен анализ на съвременните компютърни архитектури, като се акцентира върху тенденциите в развитието на изграждащите ги микропроцесори. По различни признаци те са класифицирани и е описана концепцията на работа на отделните групи, структурата и приложението им.

Разгледана е структурата на процесора на Intel - Pentium МР (Р6), като един от широко разпространените в настоящия момент процесори с общо предназначение. Включени са сравнителни данни за няколко основни представители на този клас високопроизводителни микропроцесори.

Особено място е отделено на микроконтролерите - мозъкът на съвременните управляващи устройства и системи за контрол. Разгледани са особеностите на съвременни фамилии микроконтролери на фирмите Texas Instruments, Microchip, Fillips, Freescale (Motorola), Intel и др..

Разгледани са принципите на работа и основната структура на цифровите сигнални процесори (DSP). Запознаването на студентите с тези специализирани процесори, разширява приложимостта на настоящия учебник в дисциплини, свързани с обработката на сигнали, звук и изображения.

В последната глава са описани производствени тестове и методи за проверка и настройка на правилното действие на електронните модули. Този раздел дава практически познания при разработване и тестване на отделните модули на компютърната архитектура, обръща внимание на работоспособността и надежността на компютърните системи.

Учебникът е предназначен за студентите от висшите технически учебни заведения и специализирани училища за специалности, свързани с компютърните и комуникационни системи...


За авторите: