Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: ИЗВЪНКЛАСНАТА ДЕЙНОСТ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
Тематика: Физическо възпитание
Автори: ДАНИЕЛА ТОМОВА
ISBN: 978-954-680-903-2
ISSN:
Цена: 6,50лв.
Страници: 165
Описание:

Формирането на потребност от активни спортни дейности е една от основните задачи на учителя по физическо възпитание. Реализирането на тази задача се осъществява освен в уроците по физическо възпитание и спорт в извънкласните и извънурочните форми. Формите на извънучилищната дейност са разнообразни. Чрез извънкласните и извънучилищните форми по физическо възпитание се оползотворява и организира свободното време на учениците. Извънкласните и извънучилищни форми по физическо възпитание са и начин за противодействие на вредни зависимости като наркомания, тютюнопушене и др.

Съдържанието разглежда ролята и предназначението на извънкласната дейност като допълнение на учебния процес в училище. Направена е класификация на извънурочните, извънкласните и извънучилищни форми на физическото възпитание и спорта в СОУ.

Темите, включени в ръководството представят: системата на физическото възпитание в България; ролята на семейството за формиране на любов и необходимост от спортни занимания на учениците; туристическата дейност; третият допълнителен час и модулното обучение; екипна организация на физическото възпитание; ученическите игри; задачите на извънучилищното физическо възпитание; институциите, които реализират извънучилищната дейност по физическо възпитание...


За авторите: