Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Варианти от задачи по аналитична геометрия за текущ контрол и изпит
Тематика: Математика и информатика
Автори: Адриан Борисов, Илинка Димитрова
ISBN: 978-954-680-843-1
ISSN:
Цена: 10.30лв.
Страници: 178
Описание:

Предлаганото учебно помагало "Варианти от задачи по аналитична геометрия за текущ контрол и изпит" е написано съгласно учебните програми за специалностите "Педагогика  на обучението по математика и информатика" и "Педагогика на обучението по физика и математика", но може да бъде използвано и от студентите от други специалности, които изучават елементи на аналитичната геометрия.

Съставени са примерни варианти, съдържащи задачи за текущ контрол на подготовката на студентите - домашни и контролни работи и примерни варианти за предвидения в учебната програма писмен изпит-задачи по аналитична геометрия...


За авторите: