Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:ИНТЕРТЕКСТУАЛНИ ДИАЛОЗИ (ПО – БОДЛЕР – ДЕБЕЛЯНОВ)
Автори:Магдалена Петрова
ISBN:978-954-680-828-8
Цена:7,20лв.
Заглавие:СОЦИОЛОГИЯ НА ПОЛА
Автори:Ивета Якова, Надежда Йонкова
ISBN:978-954-680-817-2
Цена:7,80лв.
Заглавие:Теория на междуезиковия превод
Автори:Светла Томанова
ISBN:978-954-680-831-8
Цена:7.20лв.
Заглавие:ФУТБОЛЪТ В УЧИЛИЩЕ (ОБУЧЕНИЕ И ОЦЕНЯВАНЕ)
Автори:Валери Николов Цветков
ISBN:978-954-680-826-4
Цена:5.00лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11