Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Процесуални и резултативни особености на ориентировъчната дейност на децата във физическото възпитание
Автори:Иван Костадинов Глушков
ISBN:978-954-680-862-2
Цена:9.30лв.
Заглавие:Творческите резултати в киното – предпоставка за развитие на продуцентството
Автори:Нонка Обрешкова
ISBN:978-954-680-829-5
Цена:13,80лв.
Заглавие:Практически курс по хармония
Автори:Йордан Гошев
ISBN:
Цена:5,60лв.
Заглавие:ANALYSES
Автори:Gergana Apostolova, Ellie Boyadzhieva, Zarina Markova, Maria Bagasheva-Koleva, Svetla Kyurova, Mariya Anastasova, Dafina Kostadinova, Iveilo Velev, Yana Manova-Georgieva, Vanya Sakareva
ISBN:978-954-680-822-6
Цена:8,20лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11