Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Варианти от задачи по аналитична геометрия за текущ контрол и изпит
Автори:Адриан Борисов, Илинка Димитрова
ISBN:978-954-680-843-1
Цена:10.30лв.
Заглавие:ГОДИШНИК ПО ПСИХОЛОГИЯ
Автори:ГОДИШНИК ПО ПСИХОЛОГИЯ
ISBN:
Цена:9.40лв.
Заглавие:КОМПЮТЪРНИ АРХИТЕКТУРИ
Автори:Людмила Р. Танева
ISBN:978-954-680-841-7
Цена:10,00лв.
Заглавие:УЧИЛИЩНО КОНСУЛТИРАНЕ
Автори:ДИМИТЪР ИСКРЕВ
ISBN:978-954-680-849-3
Цена:7.30лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11