Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Методика за комплексна рехабилитация на рискови групи деца 0-12 месеца
Автори:ЕВЕЛИНА КРУМОВА НИКОЛОВА
ISBN:978-954-680-861-5
Цена:6.70лв.
Заглавие:Обикновени хора. Приноси към историята
Автори:Милан Ристович
ISBN:978-954-680-858-5
Цена:9,30лв.
Заглавие:STRUCTURAL INTERFERENCES IN THE PRODUCTION OF ENGLISH BY BULGARIANS
Автори:Дафина Йорданова Костадинова
ISBN:978-954-680-847-9
Цена:8.40лв.
Заглавие:Магически практики от българската народна медицина
Автори:Димитрия Спасова
ISBN:978-954-680-839-4
Цена:8.10лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11