Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Психология на девиантното поведение
Автори:РУСАНКА МАНЧЕВА
ISBN:978-954-680-840-0
Цена:9.80лв.
Заглавие:ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО
Автори:РАЯ МАДГЕРОВА
ISBN:978-954-680-883-7
Цена:19.30лв.
Заглавие:Ритуалното слово в българската лирика след Освобождението
Автори:Елена Азманова-Рударска
ISBN:978-954-680-856-1
Цена:8,40лв.
Заглавие:ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ В СРЕДНОТО И ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ – ЧАСТ I
Автори:Добринка Тодорина, Антоанета Антонова, С.А. Соловьова, Марияна Шехова, Красимира Марулевска, Янка Рангелова, Г. Г. Недюрмагомедов, Лилия Стоянова, Юлияна Ковачка, Мая Касева, Петя Костова,
ISBN:978-954-680-866-0
Цена:6.80лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11