Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Песните в урока по музика (идеи за разучаване)
Автори:Николина Огненска
ISBN:978-954-680-850-9
Цена:6,00лв.
Заглавие:ЕЗИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА ТОМ II
Автори:Колектив
ISBN:978-954-680-867-7
Цена:8.70лв.
Заглавие: ИНВЕСТИЦИОНЕН АНАЛИЗ при инвестиции в реални активи МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО с решени и нерешени задачи
Автори:Райна Димитрова
ISBN:978-954-680-864-6
Цена:6.40лв.
Заглавие:ГОДИШНИК НА КАТЕДРА „ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ” – ІІ част
Автори:Катедра Философски и политически науки
ISBN:
Цена:8,20лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11