Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Култура и културни практики
Автори:Съставител: Лъчезар Антонов
ISBN:978-954-680-863-9
Цена:3,70лв.
Заглавие:ФУТБОЛ
Автори:Симеон Стоянов, Васил Жечев, Валери Цветков
ISBN:978-954-680-872-1
Цена:11.60лв.
Заглавие:The Verb in Standard Modern English (in comparison with Bulgarian)
Автори:Ели Бояджиева
ISBN:978-954-680-875-2
Цена:6,80лв.
Заглавие:VERBA AETERNA УЧЕБНИК ПО ЛАТИНСКИ ЕЗИК
Автори:Силвия Георгиева
ISBN:978-954-680-827-1
Цена:7.60лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11