Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Ръководство по курсови работи по статика, кинематика и динамика
Автори:Райка Чингова, Благойка Пълева-Кадийска
ISBN:978-954-680-876-9
Цена:8,00лв.
Заглавие:ДИГИТАЛНА КУЛТУРА, МЕДИИ И ОБРАЗОВАНИЕ
Автори:Съставител: Татяна Шопова
ISBN:978-954-680-865-3
Цена:5,70лв.
Заглавие:УЧЕБНЬІЙ РУССКО-БОЛГАРСКИЙ СЛОВАРЬ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ, ТУРИСТИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ И ВЬІРАЖЕНИЙ
Автори:Дора Иванова - съставител
ISBN:978-954-680-796-0
Цена:6,90лв.
Заглавие:САМОПОЗНАНИЕ И САМОВЪЗПИТАНИЕ
Автори:ПЕТЪР НИКОЛОВ
ISBN:978-954-680-869-1
Цена:5,60лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11