Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:ИНДИВИДУАЛНА ПОМОЩ ПО МАТЕМАТИКА НА ДЕЦА СЪС СОЦИАЛНОПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ
Автори:Янка Стоименова
ISBN:978-954-680-728-1
Цена:7.70лв.
Заглавие:Афилиацията – условие за принадлежност към група
Автори:Наташа Вирмозелова
ISBN:978-954-680-819-6
Цена:8.50лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11