Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Ръководство за решаване на задачи по математически анализ – втора част
Автори:Васил Грозданов, Красимир Йорджев, Цанка Митова
ISBN:978-954-680-879-0
Цена:12,00лв.
Заглавие:Близки непознати. Другият език или за езиците на другостта
Автори:Магдалена Костова-Панайотова
ISBN:978-954-680-882-0
Цена:8,20лв.
Заглавие:Жената – грешната и святата. Сборник с текстове на известни писателки от първата половина на XX век
Автори:Съставител: Албена Вачева
ISBN:978-954-680-893-6
Цена:11,00лв.
Заглавие:КЛАСИЧЕСКИ И СЪВРЕМЕННИ ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ – ЧАСТ 1
Автори:Бойчо Стойчев
ISBN:978-954-680-890-5
Цена:10,00лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11