Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:ИЗВЪНКЛАСНАТА ДЕЙНОСТ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
Автори:ДАНИЕЛА ТОМОВА
ISBN:978-954-680-903-2
Цена:6,50лв.
Заглавие:Морфоструктурен анализ
Автори:Цанко Цанков
ISBN:978-954-9764-34-5
Цена:13,60лв.
Заглавие:Масмедийното въздействие
Автори:Добринка Пейчева
ISBN:978-954-680-868-4
Цена:13,10лв.
Заглавие:Ръководство за решаване на задачи по математически анализ – трета част
Автори:Васил Грозданов, Красимир Йорджев, Цанка Митова
ISBN:978-954-680-880-6
Цена:12,90лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11