Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: С Т А Т И К А (дидактически материали)
Тематика: Физическо възпитание
Автори: Райка Чингова
ISBN: 978-954-680-792-2
ISSN:
Цена: 7.90лв.
Страници: 81
Описание:

Настоящото учебно помагало по Статика е предназначено основно за студентите от Техническия колеж при ЮЗУ "Н. Рилски" - Благоевград от специалността "Моделиране, технологии и мениджмънт в шевното производство" и за студентите от други специалности на университета, които изучават учебните дисциплини "Статика", "Съпротивление на материалите", "Физика" и "Инженерна физика".

Помагалото е съставено в съответствие с учебната програма по "Статика и съпромат" за Техническия колеж при ЮЗУ "Н. Рилски"...


За авторите: