Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Ръководство за решаване на задачи по математически анализ (първа част)
Тематика: Математика и информатика
Автори: Васил Грозданов, Красимир Йорджев, Анка Марковска
ISBN: 978-954-680-805-9
ISSN:
Цена: 12.30лв.
Страници: 400
Описание:

Настоящото ръководство за решаване на задачи по математически анализ - първа част е написано в съответствие с учебната програма за тази дисциплина, по която се работи през последните години в Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград. Ръководтвото е предназначено за студентите от специалностите " Физика", "Педагогика на обучението по физика и математика", "Информатика" и "Компютърни системи и технологии" в ЮЗУ "Неофит Рилски4. Но разбира се, то може да се ползва и от други студенти  от други ВУЗ-ве, които задълбочено изучават математически анализ...


За авторите: