Издателски комплекс "Неофит Рилски"

Заглавие: КАЧЕСТВЕНИ МЕТОДИ В СОЦИОЛОГИЯТА
Тематика: Социология
Автори: Владимир Дулов, Марио Маринов
ISBN: 978-954-680-793-9
ISSN:
Цена: 9.70лв.
Страници: 178
Описание:

Настоящата книга не претендира да бъде изчерпателно и фундаментално произведение, нещо от рода на енциклопедия на качествените методи в социологията. По-скоро тя представлява обобщение на нашия собствен опит - едно вглеждане в познатата ни изследователска практика, което би позволило заедно с основните и задължителни познания и умения в областта на методиката, да поразсъждаваме върху хоризонта на социалното познание, който в края на краищата определя нашето амплоа като социолози.

Тривиално твърдение представлява определянето на социологията като полипарадигмална наука, но всъщност тази тривиалност покрива една изключителна трудност и сложност на социалното познание. Полипарадигмалността предполага по-висока степен на свобода при разбирането на обществените явления, а оттам много по-високо равнище на неопределеност, което значително утежнява отговорността на изследователя, поставя знанието в зависимост от неговата собствена позиция, интерпретация на явленията, теоретична ерудиция, интуиция и в края на краищата "честност".

Поради това именно дискусията около качествената специфика на социалните явления по един естествен начин прераства в една философска и общометодологична проблематика, един вид "разсъждения за метода", която далеч надхвърля чисто инструменталните аспекти на използването на едни или други разновидност от методи и техники в социологията...


За авторите: