Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Експериментална психология
Тематика: Психология
Автори: Станислава Стоянова
ISBN: 978-954-680-742-7
ISSN:
Цена: 8,20лв.
Страници: 195
Описание:

 

Тази книга е предназначена за студенти по психология и за всички, за които тематиката представлява интерес. Към някои от главите и точките са включени примери, разработени от студенти по време на курса им на обучение по "Експериментална психология".

Предмет на експерименталната психология са теоретичните и методологичните основи на експерименталното психологично изследване. Всяко изследване има своя теоретична част, където се описват концепции, към които се придържа авторът и се изясняват основни понятия. Изследователят трябва да е добре запознат със съществуващите методи и методики за изследване на избраното психично явление, за да подбере най-адекватните; трябва да е участвал предварително в изследване като изследвано лице и да се постави на мястото на изследваните лица в своето изследване, за да усъвършенства подбрания инструментариум.

Задачи на експерименталната психология са:

  • Изучаване на принципите на експерименталното психологично изследване. Това са правила за провеждане на психологично изследване. Създадени са в практиката, в процеса на провеждане на изследвания като ръководни правила, които могат да се отнесат за всякакви психологични изследвания.
  • Изучаване на методите за най-прецизно изследване на психичните явления. Научният метод е път, начин за постигане на познание за явленията.
  • Изучаване на същността и структурата, етапите на експерименталното психологично изследване.
  • Изучаване на възможните експериментални планове и процедури за провеждане на експериментално психологично изследване.
  • Формулиране на подходи за контрол на експерименталните условия, така че да се постигне валидност на изследването.
  • Предлагане на методики за изследване на психични процеси, състояния и свойства.

Изучаване на етични проблеми при провеждане на експериментални психологични изследвания, конфиденциалност на резултатите от изследването, зачитане достойнството и човешките права на изследваните лица, компетентност на психолога, отговорност пред/за клиента, стремеж за ненанасяне на вреда (както и непричиняване на болка и дискомфорт, дори и на животни) и др...


За авторите: