Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Географски информационни системи и компютърна картография
Тематика: География
Автори: Пенка Йорданова Кастрева
ISBN: 978-954-680-778-6
ISSN:
Цена: 15.30лв.
Страници: 465
Описание:

Учебникът е предназначен за студентите от специалностите "География", "Екология и опазване на околната среда" и "Педагогика на обучението по география и история" на Югозападния университет "Неофит Рилски", изучаващи дисциплините "Картография" и "Географски информационни системи". Книгата би могла да бъде полезна и за студентите от магистърските програми на катедра "География и Екология и опазване на околната среда", както и от широк кръг специалисти занимаващи се с геоинформатика и компютърна картография.

Съдържанието на учебника се придружава с диск, който съдържа цветните фигури...


За авторите: