Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Документи и материали по съвременна история (1918-1945)
Автори:Диана Иванова
ISBN:978-954-680-747-2
Цена:6,40лв.
Заглавие:Физическо възпитание. Социална интеграция. Спорт
Автори:Стоян Иванов, Даниела Томова
ISBN:978-954-680-773-1
Цена:6,10лв.
Заглавие:Одриското царство, полисите по неговите крайбрежия и Атина от края на VI век до края на 341 г. пр. Хр.
Автори:Калин Порожанов
ISBN:978-954-680-752-6
Цена:8,60лв.
Заглавие:Устройство на туристически дестинации в България
Автори:Мария Станкова и колектив
ISBN:978-954-680-718-2
Цена:11.40лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12