Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Одриското царство, полисите по неговите крайбрежия и Атина от края на VI век до края на 341 г. пр. Хр.
Автори:Калин Порожанов
ISBN:978-954-680-752-6
Цена:8,60лв.
Заглавие:Устройство на туристически дестинации в България
Автори:Мария Станкова и колектив
ISBN:978-954-680-718-2
Цена:11.40лв.
Заглавие:Култура и информационни технологии
Автори:Владимир Дулов
ISBN:978-954-680-734-2
Цена:7,60лв.
Заглавие:Използване и опазване на водите
Автори:Христо Христов, Михаил Михайлов
ISBN:978-954-680-727-4
Цена:12,50лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11